Tack för matten, Sofia Kovalevskaya!

Sofia Kovalevskaya föddes i Moskva 1850 och var dotter till Vasily Korvin-Krukovskys. I och med att Sofias föräldrar hade en framstående ställning i det ryska samhället fick Sofia och hennes syskon hemskolning av privatlärare. En ynnest som var få förunnat under mitten av 1800-talet, speciellt för flickor. Tack vare detta hittade hon sin fascination och passion för matematiken som kom att vara en del av hennes liv. I sin självbiografi skriver hon följande (fritt översatt):

"Dessa koncepts mening kunde jag ju naturligtvis ännu inte förstå mig på, dock sporrade de min fantasi. De gav mig en vördnad för matematiken, som en upphöjd och mystisk vetenskap, som öppnar upp nya fantastiska världar för de som är invigda. Världar som är onåbara för vanliga dödliga."

Sofias vilja att förstå och lära sig matematik gick ut över hennes andra sysslor varvid hennes far förbjöd henne från att studera matte. Men när professor Tyrtov, en granne till familjen, lämnade över en lärobok i fysik som han själv hade skrivit kunde Sofia studera matematik igen i hemlighet under täcket när alla trodde att hon sov. Tyrtov kom till insikt över Sofias potential och började ett övertalningsprojekt mot hennes far som varade flera år och gick ut på att hon skulle få lära sig mer om matematiken.

För att kunna åka utomlands och studera tvingades Sofia gifta sig och inledde därför ett skenäktenskap med paleontologen Vladimir Kovalevskij. Det var inte accepterat för en ung kvinna att leva själv utan sin familj eller makes godkännande.

1869 kom hon till Heidelberg med intentionen att studera på universitetet. Efter en mödosam övertalningsperiod fick hon universitetets ledning att gå med på att hon skulle få sitta med på föreläsningar inofficiellt. Det var inte tillåtet för kvinnor att bli antagna till högre utbildning vid denna tid.

Stora namn inom matematiken och naturvetenskapen har slagits för Sofia. För att världen skulle få se hennes matematikbegåvning, "trots" hennes kön. Personer som Weierstrass, Königsberger, Kirchoff, Mittag-Leffler, Chebyshev har alla försökt hjälpa henne så hon skall få kunna göra det hon vill och inte bli begränsad av samhällets normer.

Genom ett liv av prövningar blev hon den första kvinnliga professorn i norra Europa, den första kvinnliga matematikprofessorn, den tredje kvinnan att hålla en plats på ett europeiskt universitet. Sofia vann en del priser för sitt arbete.

1891, vid toppen av sin karriär, dör hon blott 41 år gammal i Stockholm i följderna av en influensa samt lunginflammation.

Tidigare i serien

Tack för matten, Johann Carl Friedrich Gauss!
Tack för matten, Ada Lovelace!
Tack för matten, Archimedes från Syrakusa!

Kommentarer :

#1: Jerzy R. Golowkin

Det kan bli lärorikt till ungdomar att veta mer om de polska matematiker som knekts "Enigma" koden och deras insats till att vina ändra världskriget.

skriven

Kommentera inlägget här :