Tack för matten, Mary Cartwright!

Mary Cartwright (1900 - 1998) var en engelsk matematiker vars arbete med helfunktioner och dynamiska system blev banbrytande.
 
Under sina doktorsstudier arbetade hon med att analysera rötterna till helfunktioner. En funktion sägs vara hel om den är analytisk i hela det komplexa talplanet, dvs att funktionens komplexa derivata existerar kring en godtycklig vald punkt i det komplexa talplanet. Under detta arbete kom Mary i kontakt med matematiken John Edensor Littlewood som hon sedan kom att arbeta mycket med.
 
1936 började hon jobba med ett problem rörande en typ av differentialekvationer som uppstod då Department of Scientific and Industrial Research gjorde olika modelleringar inom radio- och radarsändningar. Område var nytt för henne så hon sökte upp Littlewood för att tillsammans med honom tackla problemet. Efter mycket arbete, som stundom såg ut att bli fruktlöst, lyckades de att komma till insikt över problemet. De blev först med att analysera ett dynamiskt system med kaos. Vad de såg var ett fall av det som sedan har kommit att kallas "the butterfly effekt" eller fjärilseffekten - att väldigt små förändringar av begynnelsevärden ger helt olika slutresultat.
 
Mary blev den första kvinnliga matematiken att bli invald i The Royal Rociety, Storbritanniens vetenskapsakademi. Likaså blev hon den första kvinnliga matematiken att bli tilldelad Sylvester-medaljen vilken är en utmärkelse som delas ut vart tredje år till personer som gjort stora landvinningar inom matematik.
 
 
Tidigare i serien
Tack för matten, Gösta Mittag-Leffler!
Tack för matten, Kalif Harun al-Rashid! 
Tack för matten, Abraham de Moivre!

Kommentera inlägget här :