Tack för matten, Ada Lovelace!

Ada Lovelace var en engelsk matematiker som levde 1815-1852. Hon var dotter till poeten Lord Byron och var det enda barnet inom äktenskapet i hans äktenskap med Anna Isabelle Byron. Lord Byron lämnade Ada och hennes mor när Ada bara var tre månader gammal vilket kom att sätta en stor prägel på hennes liv.
 
Adas intresse för matematik blev starkt uppmuntrat av modern som såg det som sunt för Ada att hålla på med något annat än dikter som hennes far. Ada själv menade att hon höll på med "poetisk naturvetenskap" och såg sig själv som en analytiker eller metafysiker.
 
Genom att släppa lös sin kreativitet och fantasi kunde nya landvinningar inom matematiken göras. Hon ansåg att matematiken och metafysiken var ypperliga verktyg för att undersöka den osynliga världen som finns runtomkring oss alla.
 
Ada arbetade med en period tillsammans med Charles Babbage och fick i uppdrag av denne att översätta en text skriven av den italienska militära ingenjören Luigi Menabrea som behandlade en analytisk maskin. I denna översättning, som blev långt längre än originaltexten, redogör Ada för maskinen som är en tidig mekanisk dator samt sina visioner om hur liknande maskiner skall kunna användas för långt mycket mer än enbart beräkningar. Hon bifogade bland annat en detaljerad algoritm för att beräkna bernoullital med hjälp av maskinen - detta gjorde Ada Lovelace till världens första programmerare.
 
Adas arbete mottags väl. Exempelvis lär Michael Faraday ha sagt att han uppskattade hennes arbete. Ada Lovelace dog, blott 37 år gammal, i cancer. Varje år anordnas Ada Lovelace-dagen vars syfte är att prisa och inspirera kvinnliga matematiker, ingenjörer och naturvetare. Läs mer Ada Lovlace-dagen här.
 
 
Tidigare i serien
Tack för matten, Archimedes från Syrakusa!
Tack för matten, Mary Cartwright!
 

Kommentera inlägget här :