Demokratiska värderingar och jämställdhet mellan könen räcker inte för exporten

"Democratic values and gender-equality permeate the curriculum. Those are important, to be sure, but they are of little solace to exporters in need of engineers."
 
Så avslutar the Economist sin artikel om svensk skola. Utgångspunkten för diskussionen i artikeln är PISA-testet vars resultat snart blir offentliga. I princip alla möjliga orsaker till varför resultaten sjunker gås igenom, allt från invandring till låga lärarlöner. Vi på Mattecentrum har inget att tillägga, utan får tyvärr hålla med om att hur viktigt demokratiska värderingar och jämställdhet mellan könen än är (vi anser naturligtvis också att detta är väldigt viktigt) så får vi inte försumma våra företags möjligheter att rekrytera ingenjörer.

/Johan Wendt, grundare och ordförande av Mattecentrum

Kommentera inlägget här :