Tack för matten, Johann Carl Friedrich Gauss!

Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855): "Princeps mathematicorum". Ja det är så han kom att kallas, "matematikens prins" eller "den största matematiken sedan antiken".
 
Gauss kom att arbeta med många delar av matematiken, nästan alla. Ett tecken på hans storhet den mängd med fenomen/saker/satser/regler som blivit uppkallade efter honom
 
Gauss visade stor fallenhet för matematiken redan som ung vilket kom att leda till att han som tjugoåring gjorde stora framsteg inom talteori samt algebra. Detta arbete innefattade binomialsatsen, primtal samt algebrans fundamentalsats som även kom att bli ämne för hans doktorsavhandling.
 
Här är en skönt lo-fi Lego-film om den gode Johann Carl Friedrich
 
Tidigare i serien
Tack för matten, Ada Lovelace!
Tack för matten, Archimedes från Syrakusa!

Kommentera inlägget här :