Satsa mer på de nyinvandrade barnen

Så har statistik kommit för den första årskullen som gått ut grundskolan med det nya betygssystemet. Vid en första anblick finns det korn av glädje. Pojkar, som generellt sett alltid presterat sämre än flickor, gör en rekordstor ökning av sitt genomsnittliga meritvärde med 2,6 poäng till 202,1 poäng. En ökning 1,3%. Tjoho säger vi. Verkligen toppen. Pojkar har länge blivit åsidosatta och att de presterar sämre än flickor i det systemet vår skola är anpassad till har blivit en accepterad verklighet vilket är en skam men inget som höjs några röster för.
 

Elevgrupp

Genomsnittligt meritvärde (max 320)

Andel med gymnasiebehörighet

Svensk bakgrund 217,8 91,1 %
Föräldrar födda utomlands 209,0 85,7 %
Invandrat till Sverige före skolstart 210,6 86,6 %
Invandrat till Sverige efter skolstart* 162,4 52,0 %
Nyinvandrad de senaste fyra åren 123,4 27,8 %
Totalt 212,8 87,6 %

* Även nyinvandrade elever ingår i gruppen

   
 
Kraven på att få högsta betyg i matematik verkar ha förändrats grovt, 10,7 % av eleverna fick betyg A och förra året fick 13,7 procent MVG i slutbetyg. Vad beror detta på? Jag tror inte på ett så grovt kunskapstapp utan misstänker snarare att kraven har ökat. Skulle gärna få uppföljning på varför det är så här.
 
Det jag blir så bekymrad över efter att ha läst siffrorna är att endast 52 % av barnen som invandrat till Sverige efter skolstart har gymnasiebehörighet när de går ut högstadiet. Här måste till mer resurser, vi kan inte låta barn komma hit och sen inte ge dem de förutsättningar de behöver för att kunna skaffa sig en utbildning och senare få ett jobb och på sikt komma in i samhället. Det måste satsas mer på läxhjälp, extraundervisning, sommarskola och till och med helgskola om det är det som behövs. Det är ingen slumpa att hälften av Mattecentrums besökare har rötterna i andra länder och att 16% av alla våra elever i Stockholm pratar somaliska med sina föräldrar. Barnen och ungdomarna vet om att de behöver ökat stöd. De som inte verkar veta det är vi vuxna.
 
Med Mattecentrum får kidsen kontakt med personer som har gått igenom svenska utbildningssystemet till högsta nivå, personer som efter ett tag träder in i ett informellt mentorskap. De får en vettig fritidssysselsättning, våra elever får även en högre studiemotivation och de får träffa människor från andra delar av samhället på en neutral mark.... och ja just det... de får även en kraftig ökad kunskap i matematik och ett ökat intresse för ämnet.
 
/Johan Wendt, grundare och ordförande för Mattecentrum
 
 

Kommentera inlägget här :