Tack för matten, Archimedes från Syrakusa!

  "Ge mig en stabil punkt att stå på så skall jag kunna flytta hela världen." Något liknande lär han ha sagt, Archimedes från Syrakusa (287 fKr till 212 fKr), en av de främsta vetenskapsmännen under antiken. En man vars uppfinningar och principer fortfarande spelar en stor roll i vårt samhälle.
 
Citatet ovan rör hans fascination av hävarmar och hur praktiska de var. Archimedes är även känd för sin skruv och att han fick en snilleblixt i badet.Tyvärr gick Archimedes ett tragiskt öde till möte då han blev nedstucken av en romersk legionär under den romerska belägringen av Syrakusa. Archimedes drog sitt strå till stacken och hjälpte till att med sina olika uppfinningar skydda staden. På grund av detta manade de romerska befälhavarna sina legionärer att fånga Archimedes levande. Tyvärr lyckades Archimedes förarga den legionär som skulle tillfånga ta honom då han vägrade att bli bortförd på grund av att han var mitt uppe i en av sina matematiska beräkningar.
 
På Archimedes gravsten är en figur inristad som föreställer ett klot som är inneslutet i en cylinder. Detta på Archimedes egen inrådan då figurer symboliserar hans upptäckt att volymen av ett klot är alltid 2/3 av volymen för en cylinder.
 
Enligt Archimedes var detta hans största upptäckt. Det fantastiska i upptäckten ligger i att han lyckades visa att den konstant som används vid volymsberäkningar av klot är samma konstant som används vid areaberäkningar av cirklar, nämligen talet pi. 
 
 
 
Tidigare i serien
Tack för matten, Mary Cartwright!
Tack för matten, Gösta Mittag-Leffler!
Tack för matten, Kalif Harun al-Rashid! 
Tack för matten, Abraham de Moivre!

Kommentera inlägget här :